Stadshuset berikas med ny konst

Publicerad:

Uppdaterad:

En av Stockholms vackraste byggnader fyller 100 år. Stadshusets arkitekt Ragnar Östberg lämnade medvetet tomma platser för att kommande generationer skulle kunna fortsätta utsmyckningen av huset. Stadshuset tillförs därför till 100-årsjubileet två nya konstverk.

Ragnar Östbergs arkitektoniska mästerverk skapades med hjälp av sin samtids främsta konstnärer och hantverkare. Stadshuset är idag vida känt för sin arkitektur och den konst och det konsthantverk som finns i byggnaden. Ragnar Östberg tillhörde den grupp av arkitekter som menade att konsten ska vara en naturlig förlängning av arkitekturen. De skulpturer, målningar och detaljer som finns i Stadshuset refererar till Sveriges och Stockholms historia och stadens plats i världen. Flera av de konstverk och utsmyckningar som har tillförts huset under byggperioden och senare har tillkommit genom donationer.

Konstverken som nu tillförs Stadshuset är framtagna av Stockholm Konst och kompletterar den konst som finns i husets publika ytor samt utgör en tidsmarkör och ny länk i husets historia. Konstverken lämnar ett minne av jubileumsåret som kommer att upplevas av kommande generationer som verkar i och besöker Stadshuset.

Ett tidlöst löfte

Konstverket Vakna, somna, vandra är ett textilt konstverk av Studio Supersju. Stockholm Konst har eftersträvat verk som talar till den breda allmänhet som besöker Stadshuset. Motivet kan beskrivas som ett abstrakt landskap som drar in betraktaren. Ett tidlöst löfte som markerar de hundra år som gått, och inger hopp om de hundra år som kommer härnäst: himlens färger, nattens ljus och solens värme.

Studio Supersju bildades 2016 och består av sex stycken vävare: Siri Pettersson, Ia Centerhall, Miriam Parkman, Vega Määttä Siltberg, Mirjam Hemström och Arianna Funk.

Konstverket placeras i trappan i De Hundrades valv som leder upp till Ovala rummet där vigselförrättningar sker sedan 1972. Verket placeras på trapphusväggen och utgör fond då par och gäster träder ut från vigselakten. I De Hundrades valv står en byst av Carl Eldhs föreställande Knut Agathon Wallenberg (1853-1938), stadshusnämndens ordförande och byggets främste mecenat.

Konstverket Vakna, somna, vandra är en gåva från Wallenbergstiftelserna i KA Wallenbergs namn. Donationen minner om KA Wallenbergs betydelse för husets tillkomst och länkar husets historia till dess samtid och dess framtid. Det avtäcktes den 19 juni i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde före sommaruppehållet.

Foto: Henrik Trygg

Hyllning till kärleken

En bronsskulptur Kärlekspar på klippan av Stina Persson är en hyllning till kärleken. Skulpturen som är ca 70 cm ska placeras utanför Stadshusets entré till De hundrades valv. Entrén som används som entré för husets hedersgäster och även av alla de tusentals par som vigs i Stadshuset varje år.

Skulpturen är förankrad både i platsens funktion och historia. Motivet anknyter till Stina Perssons tidigare verk, och den skulpturala gestaltningen ansluter till den tradition som finns i Stadshuset.

Stina Persson, född 1983, är utbildad på Konstfack i Stockholm och Umeå konsthögskola. 2019 blev hon den första Erland Cullberg-stipendiaten och har även erhållit Marianne och Sigvard Bernadottes konstnärsstipendium och ett utställningsstipendium på Kungl.

Skulpturen Kärlekspar på klippan är stadens egen födelsedagspresent till Stadshuset. Den invigdes på midsommarafton, Stadshusets 100-årsdag, av Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Victoria, i närvaro av Hans Kunglig Höghet Prins Daniel.

Foto: Henrik Trygg