Stadshuset i Kulturhuset

Hur skulle Stadshuset se ut om det byggdes i dag? Fyra arkitekter spånar fritt i ett samtal på Kulturhuset Stadsteatern den 25 maj.

Kulturhuset Stadsteatern firar Stadshuset med ett samtal om samtidsarkitektur och samhällsutmaningar.

Föreställ dig att arkitekten Ragnar Östbergs mästerverk, Stockholms stadshus, inte skulle ha byggts 1923. Föreställ dig att byggnaden i stället hade uppförts hundra år senare, år 2023. Hur skulle byggnaden då ha sett ut? Hur skulle det ha byggts? Hade dagens samhällsklimat tillåtit en likadan arkitektur? Och vem eller vilka arkitekter hade i så fall tilldelats den stora äran att rita huset?

25 maj diskuterar vi dessa frågor vidare. Dessutom kommer fyra arkitekter att få presentera varsitt förslag på hur Stadshuset hade kunnat se ut i dag. Vilka utmaningar mötte Ragnar Östberg och hur gick hans team av konstnärer och formgivare tillväga?  

Meverkande 

  • Goran Rashid, grundare av Arkitektsprovshjälpen.
  • Elizabeth Hatz, universitetslektor i arkitektur vid Kungliga Tekniska Högskolan.
  • Tor Lindstrand, lektor i Rumslig gestaltning på Konstfack och en av grundarna till Larsson Lindstrand Palme arkitektkontor AB.
  • Anders Wilhelmsson, grundare av byrån Wilhelmson Arkitekter.

Moderator är Annika Jensfelt, chefredaktör på Arkitekten.

Biljetter

Samtalet äger rum den 25 maj klockan 17.30-18.30, i Lilla Studion i Kulturhuset. Biljetter köper du på Kulturhuset Stadsteaterns webbplats.

Den här programpunkten har redan ägt rum

Vi firar Stadshusets 100-årsjubileum under hela året. Du hittar kommande aktiviteter och evenemang i Stadshusets kalendarium. 

Uppdaterad