Jobba med Stadshuset i klassrummet

Till skolvisningen har Stockholmskällan tagit fram lektionsförslag på temat Stadshuset i historia, samhällskunskap, svenska och bild som du kan använda i undervisningen.

Använd dem som de är eller som inspiration!

Samhällskunskap: Motioner med visioner – historiska samhällsproblem

I Stadshuset har Stockholms kommunfullmäktige sina möten. När de vill förändra någonting skriver de motioner - texter med förslag på hur förändringen ska gå till. Eleverna, utifrån en politisk motion, ska jämföra dåtidens beskrivning av en samhällsfråga, med dagens situation. I uppgiften ingår bland annat att undersöka kontinuitet och förändring, historiska samhällsfrågor och politiska argument.

Samhällskunskap: Gå på politisk exkursion i kommunfullmäktige

Jobbar du med demokrati och Sveriges styresskick, med retorik och argumentation eller med aktuella samhällsfrågor? Ta med eleverna till Stadshuset på politisk exkursion och låt dem vara med där det händer! Ett besök i kommunfullmäktige gör det konkret för eleverna hur politiska beslut kommer till. 

Historia: Historiebruk i Stadshuset

Historiebruk handlar om hur vi människor använder historia i olika syften. I det här quizet får du koll på några detaljer i Stadshuset som berättar en äldre historia än själva huset.

Svenska: Skriv ett reportage från Stadshuset

Träna eleverna i att skriva ett reportage om Stadshuset, där de porträtterar huset, platsen, verksamheten eller människorna som arbetar där. I reportaget kombinerar eleverna text och bild för att teckna sitt porträtt av Stadshuset.

Bild: Gör en parafras på Stadshuset

Träna eleverna i att självständigt omtolka ett befintligt konstverk och uttrycka budskap i en egen parafras. Utgå från Stockholms stadshus, och gör ditt eget konstverk utifrån symboler i huset.

Bjud in lokalpolitiker till skolan

Jobbar du som lärare i Stockholms stad? På intranätet hittar du riktlinjer om politikerbesök i skolan.

Uppdaterad