Stadshuset i Stockholmsrummet

Lär dig mer om Stadshusets tillkomst och om arkitekturen som har hänfört stockholmare och besökare under 100 år.

Hur gick planeringen av Stadshuset till och varför placerades huset på just Eldkvarnstomten? Välkommen till Stockholmsrummet och en temautställning om Stadshusets tillblivelse, samt andra utställningar om den växande staden. 

Utställningen om Stadshuset pågår 1 april–31 augusti 2023.

Uppdaterad