Vi som byggde Stadshuset

Med handens kraft och avancerad ingenjörskonst byggdes Stadshuset för 100 år sedan. Nu får du uppleva historien på ett nytt sätt – ur murarnas, snickarnas och stuckatörernas perspektiv.

Utställningen på Stadsmuseet pågår 21 januari–5 november 2023.

Grupp av arbetare vid monteringen av de tre kronorna på tornet. Okänd fotograf, 1920.

Bilder och röster berättar

I utställningen möter du människorna som med gemensamma krafter skapade Stadshuset. Utifrån den drygt hundra år gamla dokumentation som gjordes av arbetsplatsen kan du här se hur arbetet gick till.

Många olika yrkesgrupper samarbetade. Här fanns till exempel tegelbärare, snickare, timmermän, skulptörer och stenhuggare. Husets tusentals ritningar skapades av arkitekter och ingenjörer. Grunden till huset lades av dykare, cementarbetare och hantlangare.

Tillsammans med bilderna från arkiven kan du också höra rösterna från några som var med, i intervjuer gjorda med bygglaget. Genom personliga berättelser skildras arbetet och livet som det levdes för hundra år sedan.

Till utställningen erbjuds visningar, föreläsningar med olika teman och skaparverkstad för barn.

Bok om arbetet och arbetarna

I samband med utställningen "Vi som byggde Stadshuset" släpps också en bok med samma namn. Författare är historiker Mats Hayen och bilderna, många aldrig tidigare visade, kommer från Stadsmuseets samlingar från dokumentationen av Stadshusbygget.

Uppdaterad