Stadshusorgeln

Stadshusorgeln är Skandinaviens största piporgel med 10.000 pipor och 135 stämmor. Den spelas regelbundet vid ceremonier, banketter och konserter under året.

Arkitekten Ragnar Östberg hade en stark önskan om att få placera en orgel i Stockholms stadshus. Eftersom Konserthuset ännu inte var byggt vid Stadshusets invigning så såg man ett behov av en konsertsal som Blå hallen skulle kunna fylla.  Det såg länge ut att vara en ekonomisk omöjlighet att uppfylla Östbergs önskan, men tack vare en generös donation av ingenjören Oskar Hirsch på Stadshusets invigningsdag så gick drömmen i uppfyllelse.

Uppdraget att bygga orgeln, opus 2073, gick till den välrenommerade firman E. F. Walcker & Cie i Ludwigsburg, Tyskland. Bygget påbörjades sommaren 1923 och pågick fram till 1925 då den invigdes.  Orgeln sitter inbyggd i en stor förgylld trälåda under taket i Blå hallen.

Renoveringen

Sedan sin invigning 1925 har orgeln använts vid en mängd konserter, fester och andra evenemang i Stadshuset. Bland annat har den de senaste åren varit ett stående inslag vid Nobelfesten. Med tiden blev orgelns slitage tydligt, och även om en ombyggnad och underhållsarbeten har utförts under årens lopp så var den en bit in på 2000-talet så förfallen att den inte längre gick att använda. Det beslutades att orgeln skulle genomgå en total renovering.

I slutet av 2006 monterades orgeln ned och fraktades i containrar till den välrenommerade firman Harrison & Harrison i Durham, England. Renoveringsarbetet var det dittills största i sitt slag i Sverige. Stadshusorgelns pipor återvände under 2008 i omgångar till Blå hallen och ett gediget arbete utfördes på plats av Harrison & Harrison när det gällde stämning av de 10 000 piporna. I november 2008 hölls en högtidlig invigningsceremoni för den nyrenoverade orgeln i Blå hallen, under närvaro av bland andra kronprinsessan Victoria.

Lyssna till orgeln

Om du vill njuta av Stadshusorgeln kan du antingen besöka Kulturnatten i Stadshuset då den är ett stående inslag eller gå på Nyårskonserten i Blå hallen som anordnas den 1 januari varje år. Observera att under Kulturnatten 2020 så kommer hela programmet äga rum på Stadshusets borgargård, så ingen konsert kommer att hållas på orgeln.

Publika arrangemang och aktiviteter i Stadshuset