Att vårda ett kulturarv

Stadshuset rymmer flera kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdetaljer. Genom omsorgsfulla restaureringar får de nytt liv och bevaras för framtiden.

Arkitekten Ragnar Östberg arbetade tillsammans med konstnärer och hantverkare för att få Stadshusets interiörer och konstverk att samspela med arkitekturen. Resultatet blev en storslagen helhet med omsorgsfullt formgivna detaljer.

Stockholms stad vårdar och förvaltar Stadshuset varje dag. Vissa av de kulturhistoriska detaljerna kräver särskild hänsyn. I samband med byggnadens 100-årsjubileum utförs ett 30-tal arbeten för att Östbergs ursprungliga vision ska leva vidare även i framtiden. Restaureringarna är ett tidskrävande arbete som kräver stor kunskap och varsamhet.

Restaureringsprojekt

Här kan du ta del av korta dokumentärfilmer som skildrar det komplexa arbetet med att vårda ett av våra främsta kulturarv och lära dig mer om några av Stadshusets unika byggnadsdetaljer.

Uppdaterad