Stadshuset Play

Besök Stadshuset var du än befinner dig. Här på Stadshuset Play samlar vi digitala visningar, journalfilmer, videor och annat rörligt material om Stadshuset.

Ni får inte hugga ett mejseltag mera här. Låt det vara som det är. Eftervärlden och blivande doktorander ska väl ha något att grubbla över. 

Ragnar Östberg, arkitekt

Digital visning: Stadshusets salar

Stockholms stadshus är en byggnad, men också ett konstverk. I den här programserien tittar vi på de stora salarna och de små detaljerna. Stadshusguiden Katja Morander och programvärden John Eriksson guidar oss digitalt igenom Blå hallen, Gyllene salen, Prinsens galleri och Rådssalen.

Journalfilm från Stadshusets jubileumsvecka

Den 23 juni 2023 var det 100 år sedan Stockholms stadshus invigdes. Under en vecka i juni förvandlade vi Stadshuset till något utöver det vanliga.

Dokumentärserie: Att vårda ett kulturarv

Stadshuset rymmer flera kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdetaljer. Genom omsorgsfulla restaureringar får de nytt liv och bevaras för framtiden. Ta del av korta dokumentärfilmer som skildrar det komplexa arbetet med att vårda ett av våra främsta kulturarv. 

Till hans ära och heder måste sägas att han inte tog illa upp om vi visade honom helt nya förslag. [...] Han gladde sig som ett barn då vi lyckats att utarbeta någon sak som särskilt tilltalade honom.


Aron Sandberg, bildhuggare, om Ragnar Östberg

Journalfilmer från förr

Mer i Play-biblioteket

Uppdaterad