Digitalt hantverk i Pelargången

Takmålningarna i Stadshusets pelargång hade bleknat så pass att många av dem knappt var synliga. Med digital teknik har de återskapats och tryckts på väv, så att vi återigen kan uppleva hur taket en gång såg ut.

Takmålningarna i Pelargången är skapade av konstnären Axel Wallert (1890-1962) och monterades 1922. Efter bara 10 år var vissa motiv så påtagligt blekta att de var svåra att urskilja.

Film av Kajsa Andersö och Tomas Boman på uppdrag av fastighetskontoret, Stockholms stad, 2023.

Stora utmaningar med restaurering

Genom åren har det gjorts olika restaureringsförsök, i början av konstnären själv. Men att rekonstruera originalen i liknande material och teknik visade sig vara ett komplicerat projekt, vilket kanske är orsaken till att det aldrig genomfördes i sin helhet. Utöver att rekonstruering tar lång tid och är dyrt, så är det en utmaning att få flera konstnärer att hitta ett gemensamt konstnärligt uttryck och bibehålla det.

Examensarbete blev specialdesignad metod

År 2021 gjordes ett test i full skala där fyra olika alternativ jämfördes. Två av alternativen var att återskapa motiven helt digitalt istället för en klassisk rekonstruktion. Metoden utvecklades av Nina Sandberg som en del i ett examensarbete på bildbehandlarutbildningen. Med hjälp av arkivbilder och kolteckningar kunde Axel Wallerts bilder få nytt liv.

Motiven trycktes på en genomsläpplig duk som spändes upp på ramar i kassettaket. Bakom digitaltrycken sitter originalen kvar, så att det fortsatt är möjligt att restaurera pannåerna i framtiden.

Gudar och gudinnor

Kassettaket i Pelargången består av 105 stycken blågrå takmålningar. Originalmålningarna är gjorda på träskivor, så kallade pannåer. Motiven är en konstnärlig framställning av kvartersnamnen i Gamla stan i Stockholm, som är namngivna utifrån gestalter i grekisk- och romersk mytologi. Många av bilderna föreställer gudar och gudinnor, som till exempel Venus, Apollon, Aurora och Pan.

Så här såg målningarna ut innan restaureringen påbörjades.
Hela Pelargången.

Uppdaterad