Restaurering av ljuskronor

Prinsens galleri är uppkallat efter prins Eugen, konstnären bakom rummets vackra fresker över Stockholm. Galleriets fem stora ljuskronor har fått en uppfräschning så att rummet fortsatt kan lysas upp under årets mörka årstider.

Elen i ljuskronorna har dragits om och prismorna och stommen har putsats. Arbetet utfördes av en gördelmakare, ett gammalt hantverksyrke specialiserat på ljuskronor. En gördel syftar på de ringar som en ljuskrona är uppbyggd av.

Film av Kajsa Andersö och Tomas Boman på uppdrag av fastighetskontoret, Stockholms stad, 2023.

En tolkning av Stockholm

Prinsens galleri tillhör den del av Stadshuset som kallas för statvåningen, ämnad för representation. Bakom en rad av kolonner finns prins Eugens väggmålningar, föreställande Stockholm med Riddarfjärden i förgrunden. Prins Eugen ville inte tävla med Stockholms skönhet och var noga med att betona att avbildningen var hans egen tolkning. Längst in i rummet finns även en byst av prinsen, blickandes ut över sitt konstverk.

Uppdaterad