Stenläggning i Södra portiken

I Södra portikens markbeläggning är varje sten unik. De gamla söndervittrande stenarna har bytts ut mot nya sandstenar, anpassade för att passa perfekt. Här kan du se hur arbetet gick till.

Ragnar Östberg inspirerades mycket av arkitekturen i Venedig och strävade efter att skapa en internationell och tidlös byggnad. Det visar sig särskilt i den Södra portiken, även kallad pelargången, som liknar Dogepalatset i Venedig. De tre pelarraderna skapar en slags genomskinlig vägg mellan den mer slutna Borgargården och den öppna trädgården.

Film av Kajsa Andersö och Tomas Boman på uppdrag av fastighetskontoret, Stockholms stad, 2023.

Sandsten från Roslagen

Mellan den södra pelarraden och den mittersta finns en markbeläggning vars mönster och stenar avviker från stenläggningar runt om. Här är stenarna lagda som cirklar, stora cirklar i mitten och mindre cirklar runt om. Stenläggningen består främst av Roslagssandsten, där ingen sten är den andra lik.

Efter år av besökare, turister och transporter som gått över stenarna hade några börjat vittra sönder. Under 2022 genomfördes ett noggrant arbete med att byta ut de skadade stenarna. 75 stenar har bytts ut till sandstenar från Tyskland. Stenarnas yta och form har sedan huggits för hand för att passa perfekt.

Det går tydligt att se skillnaden på de nya och gamla stenarna. De gamla har med åren blivit smutsiga och nednötta.

 

Uppdaterad