Kulturvård i Stadshusparken

Stadshusparken är en självklar del av Ragnar Östbergs praktverk. Vi har utfört ett flertal restaureringsarbeten för att återställa parken till dess originalutförande – och för att göra den tillgänglig för alla.

Nedanför Stadshuset, i ett vackert läge med utsikt mot Mälaren, ligger Stadshusparken. Den är en viktig del av Ragnas Östbergs vision och binder ihop byggnadsverket till en helhet. De många restaureringsarbetena utfördes från sommaren 2022 till våren 2023 och krävde kunskap från bland annat trädgårdsmästare, stensättare, trädgårdsantikvarie och konservator.”

Film av Kajsa Andersö och Tomas Boman på uppdrag av fastighetskontoret, Stockholms stad, 2023.

Renovering av fontäner

I Stadshusparken finns ett flertal fontäner med tillhörande skulpturkonst. Vi har renoverat de tekniska funktionerna så att alla fontäner kan användas som det en gång var tänkt. Vi har renoverat två befintliga teknikutrymmen och förbättrat vattentrycket i de stora snäckformade fontänerna. En ny funktion har installerats så att nästan alla fontäner kan förses med vatten från Mälaren istället för dricksvatten. Även gräsmattorna kan framöver vattnas med Mälarvatten tack vare ett nytt automatiserat bevattningssystem.

Förbättrad tillgänglighet i parken

Stenläggningen i parken var ojämn på grund av sättningar och gångvägarna uppfyllde inte dagens tillgänglighetskrav. Vi har förbättrat tillgängligheten så att parken ska kunna besökas av alla, enligt Ragnar Östbergs vision. Marken under plattorna längs strandpromenaden har jämnats ut och plattorna har sedan återplacerats på exakt samma plats. Vi har breddat gångvägarna och skapat mer tillgängliga vägar av Roslagssandsten. Stenen har en vacker naturlig färgskala och smälter in med de 100 år gamla originalstenarna. Parkens stenbänkar har restaurerats genom att vi lagat sprickor och skador.

Restaurering av Wallenbergmuren

Wallenbergmuren ligger i västra delen av Stadshusparken och har fått sitt namn av att stenarna tidigare hörde till ett av familjen Wallenbergs privatpalats. Muren var i dåligt skick och flera av stenarna, som består av Borgholmskalksten, hade börjat vittra sönder. Totalt har vi bytt ut 208 stenar. De nya stenarna är handhuggna med ursprunglig metod och också gjorda av Borgholmskalksten. I anslutning till Wallenbergmuren har vi planterat ekhäckar enligt originalritningarna. Bänkarna längs muren har renoverats och fått nya sitsar av ek.

Wallenbergmurens fontän innan restaureringen.
Wallenbergmurens fontän efter restaureringen.

Östbergs sandlåda

När Stadshusparken anlades fanns en sandlåda för barn nedanför Wallenbergs trädgård. Den visar på Ragnar Östbergs inkluderande vision för Stadshuset, en plats dit alla var välkomna. Sandlådan gjordes senare om till plantering, men vi har nu återställt den till sitt originalutförande, så att barn kan leka i Stadshusparken som det var tänkt från början. 

Övriga arbeten

Vi har även lagt nya gräsmattor, planterat en ny ligusterhäck enligt originalutförandet och låtit nytillverka en stor urna till den delen av Stadshusparken som kallas ”Broderiparterren”. Originalskulpturen ”Självkritik” som saknats i parken, då den sedan länge fått en ny placering inomhus, har ersatts med en likadan nygjuten skulptur.

Uppdaterad