Funktion

Stadshuset är en byggnad som inrymmer många aktiviteter. Först och främst är det en politisk kontorsbyggnad och i Rådssalen sammanträder Stockholms kommunfullmäktige var tredje måndag.

Stadsledningskontoret, det vill säga stadens centrala förvaltning, har sina kontor här och ungefär 300 personer har Stadshuset som sin arbetsplats.

Stadshuset används också för evenemang och representation. Stockholms stad och Region Stockholm anordnar officiella representationsmottagningar för utländska gäster och vid statsbesök står staden värd för en lunch i Stadshuset.

Blå hallen och Gyllene salen upplåts till företag, universitet och organisationer för banketter, fester och ceremonier. Bland dessa evenemang kan Nobelbanketten nämnas, som sedan 1930 hålls i Stadshuset den 10 december varje år.

Stadshuset är också ett populärt besöksmål för turister och tar årligen emot cirka en halv miljon besökare med guidad visning.

Lär dig mer om Stadshusets historia, arkitektur och funktion

Uppdaterad